#3

УСПЕХЪТ НА ПЛАТФОРМА ЗА ИМЕЙЛ МАРКЕТИНГ

ОТ МАЛКА КОМПАНИЯ ДО ЕДНА ОТ ВОДЕЩИТЕ 5 В ОБЛАСТТА

Клиентът е компания за имейл маркетинг, предлагаща цялостно решение за изпращане, проследяване и доставка на маркетингови и транзакционни имейли.

ПРЕПЯТСТВИЯ ПРЕД КЛИЕНТА

Проектът стартира, когато компанията все още е малък, подобен на стартъп бизнес в силно конкурентна област, с ограничен бюджет и малък вътрешен екип. Освен това, липсата на разпознаваемост и слабата информираност за имейл маркетинг решенията, които компанията предлага, са ключови пропуски, които трябва да бъдат запълнени.

ОСНОВНА ЦЕЛ

Основната цел зад проекта е създаването на силни, експертни екипи от специалисти на локално ниво, които да покрият всички аспекти на бизнеса, при това на достъпни цени.

РЕШЕНИЕ

Избраният работен процес е разработка „по заявка” (development on-demand). При него, за разлика от традиционния офшорен аутсорсинг модел, по проекта работи екип от специалисти, който напълно функционира като част от вътрешните служители на компанията, с разликата, че не са колокирани. Прозрачните комуникационни процеси и по-рентабилната цена на труда са само част от причините за избора на този подход на работа. Нараствайки с прогресивни темпове, към днешна дата екипът надхвърля 40 специалисти. Работната сила има сравнително сложна структура със звена, които обхващат почти пълни процеси на развитие за клиента (софтуер разработка, управление на проекти, съвместимост, ниво на поддръжка 1 и 2).

РЕЗУЛТАТИ

В резултат на стабилното развитие, платформата за имейл маркетинг успя да стане една от първите пет в своята област в международен план. Понастоящем компанията е силно конкурентоспособна, разчитайки на мултикултурния опит и уникалната, мащабируема cloud-базирана инфраструктура, със собствена технология, която оптимизира имейл доставката.

НИЕ МОЖЕМ ДА ВИ ПРЕДОСТАВИМ ИЗКЛЮЧИТЕЛНИ СОФТУЕРНИ И БИЗНЕС РЕШЕНИЯ.

Свържете се с нас

ВАШЕТО СЪОБЩЕНИЕ

Luxembourg

Sofia, Bulgaria