#1

РАЗРАБОТВАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА СЪВРЕМЕННОТО ОНЛАЙН БАНКИРАНЕ ВЪВ ФРАНЦИЯ

Клиентът е водеща, ориентирана към иновации, френска банка, която оперира 100% онлайн.

ПРЕПЯТСТВИЯ ПРЕД КЛИЕНТА

Тя изпитва сериозна липса на възможности за растеж. Причината е неналичието на вътрешна Система за управление на взаимоотношенията с клиентите (CRM). Наложително е използваните до момента ръчни инструменти да се заменят със съвременно, ефективно, дигитално решение.

ОСНОВНА ЦЕЛ

Основната цел зад проекта е да се изгради, разработи и поддържа CRM система от нулата, както и всички бек-офис операции да преминават през нея и няколко допълнителни приложения.

РЕШЕНИЕ

Изградената система представлява комбинация от класическа CRM платформа и система за среден офис със своите способности да поддържа не само информация, свързана с клиентите на банката, но и управление на процеси, активи, кампании и рискове. 

Интеграциите се извършват чрез множество канали. Това е приложение, базирано на уеб услуги, така че има много услуги за приложно-програмен интерфейс.

На последно място, разработената система се използва за генериране на различни видове доклади и цели на администрацията.

РЕЗУЛТАТИ

Постоянното актуализиране на технологичния сегмент позволява по-бързо и ефективно развитие и поддръжка. Въпреки бързия прогрес на проекта и множеството промени, членовете на екипа все още са същите експерти поради техния солиден опит в областта на бизнеса и изпълнението на клиентските нужди.

РАБОТЕН ПРОЦЕС

Избраният работен процес е разработка „по заявка” (development on-demand). При него, за разлика от традиционния офшорен аутсорсинг модел, по проекта работи екип от специалисти, който напълно функционира като част от вътрешните служители на компанията, с разликата, че не са колокирани. Прозрачните комуникационни процеси и по-рентабилната цена на труда са само част от причините за избора на този подход на работа.

От самото начало на проекта досега, рамо до рамо с NPro Consult, екипът нарасна до 28 души, които в момента работят по модел на сервизен център, целейки да осъществят стабилни и мащабируеми решения.

Екипът се състои от Full Stack Java EE, Front-end разработчици, мениджъри „Управление на проекти“, софтуерни архитекти

НИЕ МОЖЕМ ДА ВИ ПРЕДОСТАВИМ ИЗКЛЮЧИТЕЛНИ СОФТУЕРНИ И БИЗНЕС РЕШЕНИЯ.

Свържете се с нас

ВАШЕТО СЪОБЩЕНИЕ

Luxembourg

Sofia, Bulgaria