#2

ПЛАТФОРМА ЗА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

прочетете повече

#2

ПЛАТФОРМА ЗА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

#2

ЕФЕКТИВНИ РЕШЕНИЯ ЗА ГЕНЕРИРАНЕ НА РАСТЕЖ НА ВОДЕЩА ОНЛАЙН ПЛАТФОРМА ЗА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

Клиентът е американско, водещо на пазара иновативно решение, което позволява на доставчици и купувачи да се свързват и да правят бизнес на една платформа.

ПРЕПЯТСТВИЯ ПРЕД КЛИЕНТА

Поради факта, че цялата разработка е направена в САЩ, липсва експертен опит и познания в европейското правно фактуриране. В резултат на недостига на ресурси и остарелия технологичен сегмент, напредъкът на компанията е доста бавен

ОСНОВНА ЦЕЛ

Крайната цел на клиента беше да развие нова функционалност в решението. За постигането ѝ бе необходимо 1) да се намери надежден европейски партньор и 2) да се създаде стабилен и сигурен екип, където знанията и уменията се получават и не се губят лесно поради засиленото текучество на персонал.

РЕШЕНИЕ

Набор от Ключови индикатори за изпълнение (KPI), като спринт доставки (sprint deliveries) и code quality, бяха разработени в съответствие с целите на проекта.

Специализираният екип премина през подробно въвеждащо обучение, за да се запознае с дейността и целите на компанията. Към момента тази практика се прилага и за новодошлите, за да се гарантира отлично представяне на екипа – ключов индикатор за стабилен растеж на компанията.

РАБОТЕН ПРОЦЕС

Избраният работен процес е разработка „по заявка” (development on-demand). При него, за разлика от традиционния офшорен аутсорсинг модел, по проекта работи екип от специалисти, който напълно функционира като част от вътрешните служители на компанията, с разликата, че не са колокирани. Прозрачните комуникационни процеси и по-рентабилната цена на труда са само част от причините за избора на този подход на работа.

Към момента има сформирани три екипа от Scrum разработчици с общ брой от 24 специалисти и мениджър на доставките. Заедно, те отговарят за времевото и техническо управление на проекта.

РЕЗУЛТАТИ

Реализираните стратегии значително понижиха текучеството на персонал. В резултат на здравословната работна среда към момента, клиентът непрекъснато инвестира в усъвършенстване на знанията и уменията на служителите, а това води до удовлетворен и мотивиран персонал.

НИЕ МОЖЕМ ДА ВИ ПРЕДОСТАВИМ ИЗКЛЮЧИТЕЛНИ СОФТУЕРНИ И БИЗНЕС РЕШЕНИЯ.

Свържете се с нас

ВАШЕТО СЪОБЩЕНИЕ

Luxembourg

Sofia, Bulgaria